آدرس

تهران

صادقیه ابتدای فردوس شرق خیابان ولیعصر خیابان اعتمادیان شرقی پلاک ۵۶ واحد ۱

مرکز درمان در منزل آسوده یار

درخانه بمان، آسوده درمان شو

فرم تماس

شروع مکالمه
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید